фондация „Имеон-Балкани”

Балканския фестивал на усмивките

201514Съб
/11
20Пет
/11
VIVACOM Art Hall

Карикатурата е синтетичен, универсален език с ударни послания, облечени в езика на разбирателството през хумора. Проектът на фондация „Имеон-Балкани” и техните партньори – Българското дипломатическо дружество, Съюза на българските художници, Световната федерация на карикатуристите (FECO) и младежкия колектив „Арт лаборатория” – цели да подпомогне общуването в общия ни балкански дом.

Социалните, философски и битови теми на карикатурите хвърлят мост през границите, а оригиналното изпълнение и богатството на стилове смело поставят т. нар. Балканска школа за карикатура на картата на съвременното изкуство.

.ivailo_tsvetkov__bulgaria Михай Игнат Румъния Павел Константин - Румъния Дарко дрлжевич - Черна Гора