Община Ямбол и Младежки дом „Георги Братанов”. 

Конкурс за обработен танцов фолклор ”Коледарски и сурвакарски празници” в гр.Ямбол

201514Mon
/12

В конкурса имат право да участват самодейни танцови състави за сценично разработен танц. Времетраенето на танцовата програма е до 15 минути, като в нея е включен поне един танц третиращ зимните празници и обичаи.

Similar events
View