Международен младежки фестивал за научно-техническо творчество „От винта“

Заповядайте на Международния младежки фестивал за научно-техническо творчество „ОТ ВИНТА“. Той ще се проведе от 27-ми до 29-ти април в Руски културно-информационен център.

Целта на фестивала е да повиши интереса на младите хора към природните и инженерните науки, като предизвиква инженери, дизайнери, техници, математици, физици,  клубове по моделиране и други ентусиасти да представят разнообразни научни, практически, ексцентрични модели, изобретения и изделия с иновативен характер с научно-техническа тематика – авиация, космос, корабостроене, инженерен дизайн, машиностроене, роботика и др.

Във фестивала могат да вземат участие студенти, специализанти, докторанти и специалисти под 30-годишна възраст с плакати, презентации или модели на своите проекти.

Няма такса за участие, а победителите ще могат да представят проектите си в изложбените площадки на HeliRusia, МАКС.

Подаване на заявление за участие (регистрация) – 28.02.2018 г.

Представяне на резюме на разработката – 18.03.2018 г.

Подобни събития
Разгледайте