Народно Читалище "Просвета-1925" – с. Лозен

Национален фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд“

2019Неопределена през
Юни
с. Лозен (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Национален фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд“ се провежда на откритата сцена в центъра на с. Лозен, общ. Любимец, обл. Хасково. Организатор е Народно Читалище „Просвета-1925“ – с. Лозен и се осъществява с подкрепата на кметство село Лозен и Община Любимец. Целта на фестивала е да популяризира изворния фолклор на България. Да стимулира представянето на местни традиции – издирването и изпълнението на песни, мелодии, танци, обичаи, характерни за местната култура, от която са изпълнителите (групи за автентичен фолклор, танцови клубове, народни хорове и др.), като по този начин съдейства за съхранението и предаването на нематериалното културно наследство, участващо в изграждането на идентичността ни. Да утвърди присъствието на фолклорното танцово, словесно и музикално изкуство в съвременния живот и да предоставя възможност на многобройните колективи за обществена изява и признание. Да насърчава приемствеността на традициите между поколенията.

Разходите за транспорт, нощувки и престой на колективите са за сметка на участниците.

 

Подобни събития
Разгледайте