Община Лом, Народно читалище „Постоянство 1856” – гр. Лом

Театрален фестивал на любителските театри на името на Кръстьо Пишурка

201523Сря
/09
30Сря
/09
Народно читалище „Постоянство 1856”

Ломският театрален фестивал се организира от НЧ “Постоянство” и се финансира от Община Лом. Подкрепя се от дирекция “Театър” при Министерство на културата, Съюза на народните читалища и други културни институции, физически и юридически лица, които споделят идеите и целите на фестивала. Могат да участват единствено любителски колективи и изпълнители, които са лауреати на фестивали в страната или чужбина. Фестивалът има конкурсен характер. Допуска се участие на колективи и професионални трупи извън конкурса. Фестивалът се финансира с любезното съдействие на Община Лом. Всяка година с приемането на сборния бюджет на Община Лом се определят и средствата, необходими за организацията и провеждането на фестивала. Утвърждава културните традиции на Лом като люлка на първия български театър и името на Кръстьо Пишурка.Запознаване на гражданството с богатата палитра на театрални форми и жанрово разнообразие.

lom lom1