Фестивал на трудолюбието и веселието

Заповядайте на 29-ти септември в с.Сухаче, общ. Червен бряг за Фестивал на трудолюбието и веселието. Фестивала си е поставил за цел да покаже, че само човек, който здраво се труди, умее и така добре да се весели. Ще има кулинарно изложение, което ще е съпроводено с музика и танци от самодейни състави от НЧ „Асен Златаров”(с.Сухаче) и от други читалища в областта.

Организатори на фестивала са НЧ „Асен Златаров” и кметството в село Сухаче.

Подобни събития
Разгледайте