Университетския театър на НБУ

Фестивал „Следата”

Заповядайте от 8-ми до 10-ти май в Университетския театър на Нов Български Университет за техния ежегоден фестивал „Следата 2018”. Фестивала е с цел подпомагане на творческото и кариерно развитие на дипломанти и дебютанти в сферата на изпълнителските изкуства на национално ниво.

Очакват ви дни на театрални постановки и танцови пърформанси. Елате да се запознаете и подкрепите новите български таланти.

Подобни събития
Разгледайте