НЧ "Пробуда 1934 Заножене", гр. Вършец

Фолклорен събор „Пей, танцувай и на Зелени дел се любувай“

Ежегодният фолклорен фестивал на Балкана „Пей, танцувай и на Зелени дел се любувай“ ще се проведе през 2018г. на 1-ви юли на Централен площад в кв. Заножене, гр. Вършец. Организатор на събитието е НЧ „Пробуда 1934 Заножене“, гр.Вършец.

Основната идея на празника е да се стимулира интереса към културно-историческото и фолклорно наследство на българите. Освен това, организацията на подобни събития предоставя възможност за обмяна на опит между участниците и популяризира като туристическа дестинация района, в който се провежда.

Съборът не е с конкурсен характер и ще започне на 1-ви юли. Ако времето е лошо, фолклорните прояви ще са в салона на НЧ „Пробуда 1934 Заножене“, гр. Вършец.

 

Подобни събития
Разгледайте