Гласувайте за Клъстер „Фестивалите в България” за годишните награди на Министерство на туризма

Ноември 14, 2018

Клъстер „Фестивалите в България“ спомага организирането, популяризирането и представянето на фестивалите в България. Сайтът www.fest-bg.com разкрива цялата пъстрота, културно разнообразие и богатство на българските традиции и обичаи, както и колоритът на съвременното ни общество чрез начина, по който празнуват и се веселят днешните българи.

Сайтът „Фестивалите в България“ www.fest-bg.com е като визитна картичка на страната ни, защото дава изчерпателна информация за всички форуми в страната – по дати, местоположение, програма, организация, така че всеки, който иска да ги посети, да е максимално информиран какво предстои и какво ще види. „Фестивалите в България” спомага за развитие на местните общности и бизнеса, максимално полезен е за всички заинтересовани страни – организатори на фестивали, общински администрации, туроператори, туристическия бранш и широка общественост.

Сайтът е в помощ на всички, работещи в туристическия бранш, които могат да обогатят своите оферти с интересни опции за туризъм за туристите от страната и от чужбина. Информационната платформа е с открит характер и помага на участниците и организаторите на събития да организират интересен фестивал, да го популяризират, да направят контакт и да научат къде се провеждат празненства, в които да участват.

Клъстер „Фестивалите в България“ е обединение на фирми от сферата на туризма, маркетинга и рекламата. Целта му е да помага на организаторите на фестивали, на туристическия бранш и местната общност, чрез насърчаване на интензивни взаимодействия, споделяне на умения и обмен на знания, за постигане на ефективен устойчив фестивален продукт. Популяризира туристически дестинации,където се провеждат фестивали и привлича туристи от страната и чужбина към големите градове и малките региони. Съдейства за опознаване и опазване на културното наследство в България.

Фестивалите в България имат нужда от Клъстера и неговия сайт, защото той е пътеводител за всичко, което се случва в страната 365 дни, 24 часа, навсякъде. Затова – подкрепете ни! Гласувайте за Клъстер „Фестивалите в България” в категория „Духът на българия” за годишните награди на Министерство на туризма https://tourismawards.bg/cat/duh-bulgaria/.

Благодарим ви и ще продължаваме да работим за вас!