Клъстер „Фестивалите в България“ представи на престижен форум в Берлин фестивалния живот в страната

Март 14, 2019

Чрез двуезичният си сайт www.fest-bg.com Клъстер „Фестивалите в България“ се утвърди като най-мощната онлайн платформа, която разкрива цялата пъстрота, културното разнообразие и богатството на българските традиции и обичаи, както и колорита на съвременното ни общество чрез начина, по който празнуватългарите – чрез фестивали, събори и празници.

Стотици са фестивалите и празниците от най-отдалеченото селище до най-голямата концертна зала, които са намерили място във „Фестивалите в България” и те нарастват с всеки ден. Клъстер „Фестивалите в България“ се превърна в реална опора на всички, работещи в туристическия бранш и на хората, търсещи интересни опции за туризъм и за преживявания, организирайки фестивали.

Информационна платформа „Фестивалите в България” е истински двигател за развитие на фестивалния туризъм и култура в страната, спомата превръщането му в устойчив продукт. Освен че подпомага местния бизнес, културните и управленческите институции по места, Клъстерът е в услуга на българските и чуждестранните туристи, за да обогатят престоя си, като се докоснат до обичаите, традициите и културните достижения на съвременна България. След форума в Берлин Клъстерът демонстрира, че е желан партньор за чуждестранните специалистите в сферата на фестивалите и туризма, както и за българите, които организират своите фестивали в странство.