Нови книги във всички библиотеки в страната

Държавата отделя средства за нови книги във всички обществени библиотеки в страната – Култура

Нов стандарт ще задължава държавата да отделя средства за закупуване на нови книги във всички обществени библиотеки в страната.Стандартът не е публикуван в Държавен вестник и не е нормативен акт, но е подписан и може да бъде прочетен на сайта на Министерство на културата и е  сила от края на юни, каза на пресконференция председателят на УС на Асоциация „Българска книга“ Веселин Тодоров.

Държавата трябва да осигури средства за обновяване на библиотечните фондове. Стандартът включва и много други изисквания, касаещи качеството на библиотечното обслужване, изискванията към библиотечните работници…

Обществените библиотеки в България са 2802.Министерството на културата ще прави ежегоден мониторинг на изпълнението на стандарта.