Два семинара в програмата на Синелибри 2023

Октомври 09, 2023

Метаморфози на литературните текстове и образи в киното

22-28 октомври

Образователният модул в богатата паралелна програма на деветото издание на кино-литературния фестивал съдържа два семинара. Първият е посветен на семиотичните аспекти на трансформацията на литературните текстове в киносценарии. А вторият предлага синтезирано знание във връзка с арт мениджмънта, маркетинга и актуалните тенденции в киноразпространението. Ще научим повече за филмовата дистрибуция у нас, успешните програмации, видовете аудитории и за това какво е необходимо, за да превърнем любовта към седмото изкуство в своя професия.

Семинар 1 на тема: (НЕ)ИЗГУБЕНИ В ПРЕВОДИТЕ – СЕМИОТИЧНИ АСПЕКТИ НА ТРАНСФОРМАЦИИТЕ НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ТЕКСТОВЕ ВЪВ ФИЛМОВИ СЦЕНАРИИ

22 октомври 2023

Лектор: професор, дфн Христо Кафтанджиев

Целта е в лека, приятна, приятелска към аудиторията форма, подплатена с визуализации и материали, илюстриращи тезите на лектора, да се анализират някои от най-важните аспекти на семиотичните преводи на литературните текстове във филмови сценарии.

Фейсбук събитие:  https://www.facebook.com/events/846204420498406/

 

Семинар 2 на тема: МЕТАМОРФОЗИ В КИНОИНДУСТРИЯТА, ТЕНДЕНЦИИ В АРТМЕНИДЖМЪНТА И КИНОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО, ФЕСТИВАЛНИ СТРАТЕГИИ

28 октомври 2023

Лектор: Христо Христозов

„Наскоро един журналист ме попита какъв е най-големият проблем на българското кино. Отговорих, без да се замисля – не е пропорционален броят на зрителите спрямо този на филмите. На практика зрителите са твърде малко. Причините за това са комплексни и ще се опитаме да ги формулираме, да обобщим и прогнозираме тенденции и да търсим решения и потенциал за устойчиво развитие.“ – Хр. Христозов

Фейсбук събитиеhttps://www.facebook.com/events/1009606373650599

Синелибри 2023 ще се проведе в интервала 6-29 октомври в София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Габрово и Стара Загора. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична община. ИА „Национален филмов център“, Национален фонд „Култура“, Община Пловдив, Фонд „Култура“ на Община Варна, Община Бургас, Община Велико Търново, Община Габрово и в партньорство с Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Община Стара Загора.

Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община за 2023 г. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“. 

Shopping Basket