Архитектурен фестивал- София

Архитектурен фестивал София 2015 ни среща с архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти, които ни въвличат в множество дискусии, презентации, лекции и изложби, посветени на градската среда.

Основната цел на фестивала е да ни запознае с професията, ролята и отговорностите на архитектите, като създаде платформа за обмен на опит и дебати по актуални теми от архитектурата и града. Организиран е в три тематични панела, които ще заситят любопитството на всички с интерес към градската среда. Заедно за града дава възможност да научим как се сътворява един град, а сред акцентите са две публични дискусии за бъдещето на града (Заедно за града и Ако (не) бях архитект), както и детска работилница Музейко. В Устойчив град говорим за най-добрите примери от устойчивото развитие на града и архитектурата. Професионалният форум представя най-добрите практики в градската среда от България и чужбина чрез споделения опит на български и чуждестранни гости. Този панел предлага и архитектурни турове из Национална галерия Квадрат 500 и Музейко, както и лекции и изложби.