Община Долни чифлик, Кметство – с. Голица, Народно читалище „Изгрев 1919” – Долни чифлик, Народно читалище „Христо Ботев-1928”– с. Голица

ХXI Събор на ваяшките и други народни певци и свирачи

202001Съб
/08
с. Голица (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

ХXI Събор на ваяшките и други народни певци и свирачи в местността „Гермето”, с. Голица, Община Долни чифлик ще се проведе на 1 август 2020 г.

В първата събота на месец август ваяци от цялата страна и техните потомци от чужбина се събират на традиционния народен събор в местността Гермето край с. Голица. В събитието ежегодно участват български и чуждестранни изпълнители на народни инструменти (кавал, гайда, тамбура, гъдулка), както и български и чуждестранни народни певци, изпълняващи необработен, автентичен фолклор от ваяшката и други етнографски групи в България.

Целите на събора са: да проучва, съхранява и популяризира автентичния български фолклор от ваяшката и други етнографски групи, да допринесе за откриването на млади таланти и за приемствеността между поколенията и да възроди интереса и любовта на поколенията към българското народно творчество. Няма възрастови ограничения за участие във фолклорния празник. Участниците се разделят по възраст в групи и категории, а техните изпълнения ще бъдат оценявани от професионално жури. Предвидени са плакети, медали и грамоти за класиране във всеки раздел, както и грамоти за участие. И тази година традиционно ще бъдат раздадени награди за най – млад и най – възрастен участник, както и за участник или група с напълно автентична носия.

Подобни събития
Разгледайте