Младежки Културен Център – Бургас и Сдружение „Танц БГ”

„ВОДА” фестивал за съвременни изкуства

Фестивал за съвременни изкуства “ВОДА” се организира от Младежки Културен Център – Бургас и Сдружение „Танц БГ” с финансовата подкрепа на Министерство на Културата, Община Бургас и инициатива “Бургас харесва младите”. Всеки фестивален ден любителите на изкуството избират сами своя маршрут в лабиринта на басейна към различните прояви: инсталации, фотография и видео от български и международни визуални артисти.

Подобни събития
Разгледайте