Август
31 сряда

Гласът на китарите от бряг до бряг - Свиленград

ср, Август 31, 2022 -
ОТКРИТА СЦЕНА СТАРИЯ МОСТ - СВИЛЕНГРАД, Свиленград

Описание

Вечерта на китарите има за цел да популяризира китарното свирене сред подрастващи и младежи, да стимулира творческото развитие на младите хора в областта на музикалното изкуство, като превенция на противообществените прояви и осмисляне на свободното им време, създаването на нови авторски български поп и рок песни.

Място на провеждане:

Старият мост на Мустафа паша и откритата сцена над р. Марица пред Общинска библиотека.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ имат инструментални групи, без ограничение във възрастта.

На всички участници ще бъде осигурено време за акустична/техническа репетиция.

Събитието няма такса за участие!

Още събития

Може би ще посетите