Май
31 Неделя

Детски фестивал "Вярвам в теб!"

нд, Май 31, 2020 -
София, София

Описание

Фестивалът не се провежда всяка година. Периодът на провеждането на фестивала е през лятото – или в началото през юни, или в края – през август. Това е фестивал за изява на детските таланти, примесен с пъстри забавления, музика, танци и изобилие от игри. Инициатива за социална адаптация. Детският фестивал ”Вярвам в теб!” е интерактивно мащабно събитие, в което участници, сценаристи и режисьори са самите деца. Той е сцена за изявите на музиканти, творци, актьори, циркови артисти, аниматори, педагози, спортисти, родители. Събитията се случват паралелно, имат вътрешна логика и се представят от от водещ, с опит в работата с деца. Във фокуса на фестивала са игрите и спортните занимания. В центъра на събитията са състезанията с разиграване на ситуация „Постави се на мое място!” Всички хлапета могат доброволно да играят с деца с увреждане, посредством професионално адаптирани от експерти достъпни и весели игрови ситуации. Целта е с общи усилия на организатори, участници, партньори, с протегнатата ръка на други граждански организации и медийни партньори, да постигнем промяна в обществените нагласи към бита, потребностите и възможностите за общуване и приобщаването на децата в неравностойно положение.
Детският фестивал „Вярвам в теб!” се организира от „Сдружение Азбукари”. Организацията ни се състои от хора с хуманитарно образование, медийни експерти, юристи, хора на социалните дейности. Сдружението е неправителствена организация с дейност в обществена полза.

Още събития

Може би ще посетите
пт, Май 10, 2024
Пловдив