Община Габрово и Габровски камерен оркестър

Дни на камерната музика

Дните на камерната музика се утвърждават като авторитетен форум, където се срещат изтъкнати български и чуждестранни изпълнители и композитори, а синтетичните концерти, включващи музика и поезия, майсторските курсове на изтъкнати педагози и съпътстващите изложби на големи български художници, допринасят фестивалът да се отвори към широка и разностранна аудитория.

Подобни събития
Разгледайте