Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1873“, Община Тутракан

„Добруджа“ – надиграване на клубовете за народни хора и танци

Празник на любителското танцово изкуство. Цели да съхрани и популяризира пъстротата на фолклорното богатство . Провежда се за трета поредна година. Няма конкурсен характер.

Подобни събития
Разгледайте