ВМРО Русе, читалища „Гоце Делчев“ Русе и „Тома Кърджиев“ - Червена вода

Комитски събор – с. Червена вода

2020Неопределена през
Септември
с. Червена вода (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

„Комитски събор“ ще се проведе за четвърта поредна година в село Червена вода в началото на септември. Целта на събора е да бъде отдадена почит към героите от Червеноводската чета. Чрез „Комитски събор“ ще се съхрани и популяризира историческото и културното наследство, занаятите, фолклора и народните ни традиции.

Събитието се провежда под патронажа на Областния управител на Област Русе. Организиратори са Народно читалище „Гоце Делчев – 2009“- Русе и Читалище „Тома Кърджиев – 1873“, с.Червена вода и други организации.

Подобни събития
Разгледайте