ВМРО Русе, читалища „Гоце Делчев“ Русе и „Тома Кърджиев“ - Червена вода.

Комитски събор в село Червена вода

2019Неопределена през
Септември
село Червена вода (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

„Комитски събор“ ще се проведе за трета поредна година в село Червена вода в рамките на два дена в началото на септември. Целта на събора е да бъде отдадена почит към героите от Червеноводската чета. Чрез „Комитски събор“ ще се съхрани и популяризира историческото и културното наследство, занаятите, фолклора и народните ни традиции.
Събитието се провежда под патронажа на Областния управител на Област Русе. Организиратори са Народно читалище „Гоце Делчев – 2009“- Русе и Читалище „Тома Кърджиев – 1873“, с.Червена вода и други организации.

Подобни събития
Разгледайте