Народно читалище „Съединение-2006” – с. Осиково

Кукерски празник “Мечкяри”, село Осиково

201923Sat
/02
с. Осиково (map)
ENTRY
FREE

Фолклорните игри на сурвакарите и кукерите са с дълбоки езически корени и се възприемат като благослов за здраве и плодородие. Участниците носят разнообразни маски, най-често облечени в кожи и обкичени със звънци.
В автентичния обичай обхождат всички домове в селището. Групата изпълнява ритуалите “сватба” или “сеитба”, като изпълнява сложни танцови движения с много шум от разногласите звънци, което се смята за символично прогонване на злото и даване на ново начало.

TOURIST INFORMATION