Септември
07 вторник

Литературен фестивал "Писмените съкровища на Долен Дунав" - Русе

вт, Септември 07, 2021 - пт, Септември 10, 2021
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе

Описание

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе работи вече няколко години по проекта „Писмените съкровища на Долен Дунав“, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България. Основната цел е развиването на литературен туризъм в трансграничния регион Румъния-България. Партньори по проекта са Фондация „Глобални библиотеки – България“ и Окръжна библиотека „Александру и Аристиа Аман“ в Крайова.
Финалното събитие, с което приключва проект,ът е Литературен фестивал! Основната му цел е да представи писменото наследство в трансграничния регион, да демонстрира туристическия потенциал на библиотеката и в този контекст да се осъществят творчески контакти между участниците във фестивала.
Предварителната програма на фестивала предвижда: три творчески работилници за деца: за изработване на екслибрис, за изработване на комикс и изработване на родословно дърво; литературна игра; посещение на Международно дружество „Елиас Канети“ в Търговска къща „Поликар и Канети“; представяне на две изложби : за Стефан Гечев и изложбата Азбука за малките, посветена на „Азбука за малките“ от Александър Божинов, подготвена от Антон Стайков и Димитър Трайчев. По време на фестивала ще бъде представена закупената високотехнологична апаратура по проекта и нейните възможности!

Още събития

Може би ще посетите