Община Ботевград и НЧ „Христо Ботев 1884

Международен детски фестивал „Единството е сила“, Ботевград

2021Неопределена през
Юни
НЧ „Христо Ботев 1884 (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Вторият международен детски фестивал „Единството е сила“ се проведе в Ботевград в чест на деня на детето. Организатори на фестивала са Община Ботевград и НЧ „Христо Ботев 1884“, чиято идея е форумът да стане ежегоден и да дава поле за изява на  детските таланти в областта на изкуствата от различни страни.

В трите дни на празничното събитие гостуват състави не само от България, но и от други държави. Програмата на фестивала предвижда провеждането на няколко концерта.

Подобни събития
Разгледайте