„Светлана – Светлана Атанасова-07”, Община Балчик

Международен детски фестивал на изкуствата „Светът в детските длани“

2021Неопределена през
Юли
Балчик (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Ежегодно в Балчик се провеждат няколко фестивала за детско творчество. Международният детски фестивал на изкуствата на английски език и детското творчество „Светът в детските длани“ е особено явление във фестивалното движение. Организатори са Община Балчик, Отдел на образованието и хуманитарните дейности, Народно читалище „Паисий Хилендарски“ Балчик.
Цели на фестивала са развитие на културните връзки между различните държави чрез английския език, повишение на интереса на учениците към английския език чрез развитието и демонстрация на техните творчески умения и талант, обмяна на опит на нови творчески методи на преподаване на английски език като чужд сред преподавателите от различни европейски държави.
Участници във фестивала са детски колективи, изучаващи английски език като чужд в общински или държавни училища, частни школи, езикови центрове, танцови школи, мажоретни състави разделени в три възрастови групи от 8 до 17г.

Подобни събития
Разгледайте