Театър ВЕСЕЛ - Велико Търново, Община Габрово, Министерство на културата

Международен куклен фестивал „Рачо и Дешка“ – Габрово

202126Съб
/06
28Съб
/08
Габрово (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

В рамките на Международен куклен фестивал „Рачо и Дешка“- Габрово 2021 ще бъдат реализирани куклено-театрални детски спектакли на открито в Габрово, в близост до централната пешеходна улица  – културно пространство пред бившето училище „Р. Умников“. Бъдете там всяка събота, точно в 17 часа.

Проектът цели осъществяването на дейности, които експонират куклено-театралното изкуство като местна традиция и популяризира съвременните му постижения в национален мащаб, като показва примери на чуждестранното изкуство. Възражда духовни традиции на общността от миналото. Разширява достъпа до съвременното изкуство и култура, като създава възможности за улична реализация на подходящи сценични форми. Използва традиционни подходи, за да  представи културното многообразие в страната и чужбина. Наред с това съдейства за подобряване образователното ниво на малките зрители, подбирайки спектакли, чиито теми и форми способстват за това.

Подобни събития
Разгледайте