Юли
13 петък

Международен младежки танцов фестивал „Пъстър свят”

пт, Юли 13, 2018 - пн, Юли 16, 2018
гр. Панагюрище, Панагюрище

Описание

Условия за участие:

 • Фестивалът има конкурсен характер;
 • Ансамблите не трябва да надхвърлят 30 човека, в това число – музиканти, ръководители,  официални лица, шофьори;
 • Възрастовата граница на участниците в съставите е от 16 до 29 години;
 • Във фестивала могат да участват танцови ансамбли за обработен фолклор, които представят националните си танци;
 • Българските състави представят два танца, като единият задължително да бъде от района, от който идва съставът;
 • Музикалният съпровод може да бъде с жив съпровод или студиен CD/Mini CD носител;
 • В Международния младежки  танцов  фестивал „Пъстър свят”  могат да участват танцови фолклорни ансамбли от страната и чужбина, подали заявки за участие по предварително одобрени от организационния комитет формуляри и материали до 30-ти юни 2018 година.

За участието си във фестивала колективите трябва да имат подготвени  следните варианти на програма:

– За конкурсната програма – по два национални танца до 10 минути /всеки танц/;

– Една  програма за откриване от 7 до 10 минути;

– Извън конкурса, програмата на всеки колектив трябва да включва възможност за сборни концерти с продължителност от 5 до 15 минути;

– Фрагменти за дефиле – 3 – 5 минути.

 • Заявки за участие във фестивала се приемат до 30-ти юни 2018 година
 • За всички участници е осигурен сух пакет храна на ден.
 • Организаторите  не поемат разходите по транспорта и настаняването на  участниците.
 • Фестивалът е без такса за участие.

Други условия:

 • Групите си осигуряват национални флагове, необходими за фестивалната програма.
 • Пътните разходи са за сметка на участниците.
 • Организаторите предвиждат провеждане на дефиле на участниците преди откриването  на фестивала.
 • Организаторите определят отговорник за всяка група, който посреща, съпровожда и информира участниците по време на пребиваването им в град Панагюрище.
 • Посрещането и регистрацията на участниците при пристигането им ще се извърши в Общинска администрация, площад „20-ти април”  № 13.
 • Потвърждение на заявките от организаторите – до 5-ти юли 2018.
 • Заедно със заявката за участие ансамблите изпращат:
  –  кратка анотация за творческата дейност;
  –  рекламни материали;
  –  видеозапис – CD/DVD;
  –  технически изисквания.

 

Галерия

Още събития

Може би ще посетите
пн, Септември 30, 2024
София, София