Театър-лаборатория „Алма Алтер“ и Театър-студио „4хС“

Международен тетарален фестивал „Алтер Его“

2019Неопределена през
Октомври
Софийски университет, София (карта)

Фестивалът събира професионалисти от различни култури, обединени от интереса си към сценичното изкуство. Международен фестивал „Алтер Его“ цели да популяризира театралното изкуство, да спомогне за неговото познаване и анализ на няколко континента. В събитието участват държави-културтрегери в световен мащаб, сред които Франция, Полша, Испания, Великобритания, Италия, Германия, Чехия, Иран, Русия и др. Това е от съществено значение за взаимовръзка с българското културно пространство. Подпомага взаимодействията, които се създават между участниците за съвместните проекти, за развитие на театралната теория и практика, в среда, която позволява  взаимодействие и сътрудничество между различни култури.

Провежда се с подкрепата на Фонд Научни изследвания и Министерство на културата

Подобни събития
Разгледайте