Община Велинград, детски комплекс, ДЮВИШ "Звънче" и др.

Международен фестивал за популярни песни и танци „Дъга над Клептуза“

Във Велинград се провежда ежегодно Международен фестивал за популярни песни и танци „Дъга над Клептуза“. През юли младежи от цял свят имат възможност да покажат таланта си, както и своята култура и традиции.

Идеята на фестивала е града да се утвърди като фестивален център и предпочитана туристическа дестинация. Основна цел е утвърждаване на музикална кутура сред младежите и създаване на приятелски отношения и обмяна на добри практики сред участниците с различна религиозна и етническа принадлежност.

 

Подобни събития
Разгледайте