Държавен куклен театър – Сливен; Община Сливен и др.

Международен фестивал на изкуствата „Магията на вятъра“

2020Неопределена през
Април
Сливен (карта)

Фестивалът се провежда през година и има за цел да бъде различен от други подобни събития в страната с представянето на арт форми, ситуирани в различни пространства – театрални представления в зала, улични театрални спектакли, творчески работилници и ателиета, изложби, концерти и кръгла маса със следните теми: „Изкуството като част от европейското културно наследство“ и „Децентрализацията на културния живот. Значимост и необходимост от провеждане на културни форуми в малките области“. Проявите са предназначени за различна по възраст и предпочитания публика. Фестивалът се провежда за шести път.

Подобни събития
Разгледайте