Международен фолклорен фестивал „Раховче”

Замовядайте от 18-ти до 24-ти юни в НЧ „Братя Грънчарови-2002“ Горна Оряховица за Международен фолклорен фестивал „Раховче”.

Фестивала няма конкурсен характер. Всяка година МФФ „Раховче” събира деца от страната и чужбина, които представят своите носии, традиции, песни и танци.

Подкрепете младите, които се стараят да запазят традициите живи.

Подобни събития
Разгледайте