Община Шумен

Международен фолклорен фестивал „Шумла“

2020Неопределена през
Септември
гр. Шумен (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Международният фолклорен фестивал „Шумла“ има за цел:
– да популяризира фолклорното наследство.
– да стимулира интереса и любовта на поколенията към творчеството на фолклорна основа.
– да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора.
– да съхранява и популяризира фолклорното наследство на Шуменския край.
– да показва красотата и художественото творчество на народите по света.

Фестивалът се провежда в началото на септември.

Подобни събития
Разгледайте