Август
08 сряда

Младежки фестивал FUNCITY+

ср, Август 08, 2018 - нд, Август 12, 2018
Варна

Описание

Funcity+ наближава, а с него и настроението се повишава!

Вижте актуалните събития на FUNCITY+/Facebook

FUNCITY+ е организиран с подкрепата на Община Варна

История на фестивала. Мисия, визия, цели Фестивалът FUNCITY+ се организира за втора година от сдружение “Варна Европейкса Младежка Столица”, като преди това има 5 издания под името FUNCITY, организиран от сдружение „Варненески Младежки Фестивал“ .

Мисия на фестивала Подкрепа на млади таланти в областта на музиката, изкуството, спорта и предприемачеството с цел за повишаване на уменията им.

Визия на фестивала Младите хора да получат шанс и подкрепа за развитие чрез предоставяне на възможност за изява и обучение.

Цел на фестивала Талантливи младежи да придобият умения и квалификация, които да им помогнат да изяват способностите си на национално и междунордно ниво.

FUNCITY + към момента

Фестивалът към момента има следните отличителни характеристики:
Основна целева група – млади хора
Обучителен фокус

Всяко направление (музика, изкуство, спорт, преприемачество) има отделна програма и в голяма степен автономни правила на провеждане
Социални иновации – взаимодействие между местна власт, граждански организации и бизнес
Фестивал без омразна реч и политическа пропаганда
Фестивал с позитивни послания
Дългосрочен проект на община Варна

Основни елементи на програмата на фестивала:
Състезания
Лекции и обучения
Забавна част

Основни задачи на фестивала в перспектива
Обучение и подкрепа на талантливи младежи, които се занимават с различни видове изкуства, спорт и предприемачество.
Обединяване на усилията на всички страни в процеса по изграждане на капацитет (община, ментори, общественост, медии).
Индивидуален подход, съобразен със спецификата на дейността на младежите и техните личности характеристики.
Осигуряване на приемственост в програмата и формата между отделните издания на фестивала.

Още събития

Може би ще посетите
пт, Юни 21, 2024
Парк "Бедечка", Стара Загора