Юли
11 събота

Национален детско-юношески конкурс "Песенна дъга над Кутев" Котел - отлага се

сб, Юли 11, 2020 - сб, Юли 11, 2020
гр. Котел, Котел

Описание

Във връзка с получена официална забрана за провеждане на масови мероприятия, се налага да отложим до второ нареждане 12 издание на Национален детско – юношески конкурс “ Песенна дъга над Кутев“, който традиционно се провежда на 01.04. в гр. Котел. Моля, да следите тук за новата дата за провеждане на конкурса след отпадане на карантината.

Песенна дъга над Кутев“ е национален детско-юношески конкурс за индивидуални изпълнения на песенен и инструментален фолклор, който се провежда ежегодно на 1 април. Организатори са НУФИ „Филип Кутев“ град Котел и СУН „Филип Кутев-Котел“ в лицето на неговият Председател г-н Паруш Неделчев. Конкурсът е под патронажа на Министъра на културата.

Целта на конкурса е съхраняване на песенния и инструменталния фолклор на България и приобщаване на младото поколение към ценностите на фолклорните традиции, както и откриването и изявата на млади таланти.

Конкурсът се провежда в Концертната зала на НУФИ „Филип Кутев“ пред публика и медии.

СЪОБЩЕНИЕ до всички участници в
XII-ТИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ И НАРОДНО ПЕЕНЕ

„ПЕСЕННА ДЪГА НАД КУТЕВ” 2020 г.,
град Котел

Скъпи приятели на песента !

Благодарим Ви, че избрахте нашият конкурс и някои от Вас успяха да изпратят своите заявки за участие и съответните такси !
За тези , които не са успели, поради наложената епидемична обстановка, съобщаваме че , срокът за нови заявки се удължава до 25 юни 2020 и важат само на Трета и Четвърта възрастови групи !

Конкурсът ще се проведе на 11 юли, 2020 година.

Организаторите гарантират че, конкурсът ще се проведе при абсолютни мерки за безопасност.
С всички нови условия и изисквания , може да се запознаете в настоящия Статут.

Благодарим Ви и за търпението в тази трудна ситуация да изчакате нашето решение, което зависи от необичайната епидемична обстановка в страната породена от Ковид 19 !

НОВ СТАТУТ -2020

Регламент за участие: Право на участие имат всички деца, разделени във възрастови групи.
Възрастта се определя към датата на провеждане на конкурса.

Възрастови групи:
Трета – V – VII кл.
Четвърта – VIII – XI кл. /до навършване на 18г./

Народно пеене – Участниците изпълняват солово по две народни песни, със или без съпровод. Съпроводът може да е от едно лице – корепетитор, музикален инструмент или синбек. Не се допуска съпровод от камерна група.
За четвърта възрастова група, задължително едната песен да бъде бавна
/безмензурна/, изпълнена без съпровод(„а капелно“). Общо времетраене на изпълнението 4 минути.

Народни инструменти /кавал, гайда, гъдулка, тамбура/ – Участниците изпълняват солово по две мелодии, като за четвърта възрастова група, едната е бавна /безмензурна/ с характер, съответстващ на дадения инструмент /например: кавал – „Овчарски мелодии”/. Изпълнителите на тамбура не изпълняват бавна мелодия като, по желание, могат да изсвирят характерни пирински мелодии. Съпровод не се допуска.
НАГРАДЕН ФОНД

 Всички изпълнители явили се в конкурса получават грамота за участие;

 По преценка на журито могат да бъдат присъдени поощрителни награди, носителите на които, получават диплом;
 Конкурсът е включен в Програмата на Министерски съвет за закрила на деца с изявени дарби, индивидуалните участници класирани на първо, второ или трето място, в четвърта възрастова група (ненавършили 18 години към датата на провеждане на конкурса), ще получат едногодишна стипендия при условията и реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, а участниците в трета възрастова група класирани на първо, второ или трето място за всеки инструмент и народно пеене получават еднократно
финансово подпомагане в размер до 195 лв.за участие в майсторски клас или курс.

ЖУРИ

Прослушването на участниците в конкурса и тяхното класиране се извършва от жури, чийто състав включва известни педагози и музиканти. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане. Журито си запазва правото да не присъди всички награди.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Конкурсът се провежда в Концертната зала на НУФИ „Филип Кутев” при спазване на всички противоепидемични мерки и изисквания за разстояние между участниците. За провеждането на конкурса се съставя организационен щаб от координатори, водещ на конкурса, квестори, сътрудник на журито за връзка с медиите, сътрудници художествено оформление, озвучител.

Заявките се приемат не по-късно от 25 юни 2020 г.
Подалите заявки след посочения срок няма да бъдат допускани до участие в конкурса. Заявки в деня на конкурса няма да се приемат.
2. Декларация за информирано съгласие, което включва и съгласие на родител/настойник за участие в конкурса в условия на пандемия.

Забележка: Конкурсът се провежда всяка година. Организаторите запазват правото си да правят промени в статута за следващо издание на конкурса.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Кандидатите превеждат такса в размер на 12 лева по сметка:
Национален детско-юношески конкурс „Песенна дъга над Кутев“ Общинска Банка, АД – гр. Котел
НУФИ „ФИЛИП КУТЕВ“ – гр. Котел
Б-ва сметка: IBAN BG64SOMB9130 3150003201

Не се допускат до участие в конкурса кандидати, не превели до 25 юни 2020 г. таксите по банков път.
1.Организаторите не предлагат възможност за нощувка в базата на училището по заявка, както и не предлагат ползването на ученически стол. Разходите са за сметка на участниците.
2.Графикът за явяване ще бъде изготвен 7 дни преди конкурса, като всеки участник може да получи информация за явяването си на следните телефони: 0878 40 10 37 или на фейсбук страницата на конкурса.
3.Организаторите на конкурса имат право да записват и популяризират изпълненията на участниците с рекламна цел.

 

Още събития

Може би ще посетите
пт, Юни 21, 2024
Парк "Бедечка", Стара Загора