Фондация „Петко Груев Стайнов“

Национален музикален фестивал „Петко Стайнов“

2019Неопределена през
Юни
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Национален музикален фестивал „Петко Стайнов“ се провежда в София в края на месец юни и началото на юли. Основната цел на фестивала е и да популяризира хоровото творчество на Петко Стайнов и да предизвика изпълнението в България и зад граница на най-значимите негови хорови произведения.

Фестивалът е замислен като основна проява в рамките на програмата за честване 120-годишнината от рождението на акад. Петко Стайнов и е резултат от големия интерес към хоровото творчество на композитора (през последните години негови творби са изпълняват в рамките на престижни музикални форуми от хорове в Белгия, Холандия, Франция, Япония, Тайван, Израел и др.)

Основен организатор на фестивала е Фондация „Петко Груев Стайнов“  в партньорство с Българския хоров съюз, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Студентския съвет при Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

Основните цели на фестивала са: Популяризиране творчеството на Петко Стайнов и българското композиторско твор­чес­тво като цяло. Привличане на широк кръг публика чрез подходящо промотиране на събитието и чрез високото професионално ниво на участващите състави. Запознаване на българската  публика със съвременните тенденции в хоровото изкуст­во на света. Представяне пред българската и международната хорова общност на достиженията на българското хорово изкуство.

Подобни събития
Разгледайте