Фондация „Петко Груев Стайнов“ 

Национален музикален фестивал „Петко Стайнов“ – София

2023Неопределена през
Ноември
СУ "Св. Климент Охридски" - София (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Фестивалът е замислен като основна проява в рамките на програмата за честване 120-годишнината от рождението на акад. Петко Стайнов и се явява логичен резултат от големия интерес към хоровото творчество на композитора (през последните години негови творби са изпълнявани в рамките на престижни музикални форуми от хорове в Белгия, Холандия, Франция, Япония, Тайван, Израел и др.) Основната цел на фестивала е и да популяризира хоровото творчество на Петко Стайнов в още по-голяма степен и да предизвика изпълнението в България и зад граница на най-значимите негови хорови произведения.

Основен организатор на фестивала е Фондация „Петко Груев Стайнов“  в партньорство с Българския хоров съюз, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Студентския съвет при Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

Основните цели на фестивала са:

  1. Популяризиране творчеството на Петко Стайнов и българското композиторско твор­чес­тво като цяло.
  2. Привличане на широк кръг публика чрез подходящо промотиране на събитието и чрез високото професионално ниво на участващите състави.
  3. Запознаване на българската  публика със съвременните тенденции в хоровото изкуст­во на света.
  4. Представяне пред българската и международната хорова общност на достиженията на българското хорово изкуство.
Подобни събития
Разгледайте