Октомври
31 вторник

Национален музикален фестивал "Петко Стайнов" - София

вт, Октомври 31, 2023 -
СУ "Св. Климент Охридски" - София, Столична

Описание

Фестивалът е замислен като основна проява в рамките на програмата за честване 120-годишнината от рождението на акад. Петко Стайнов и се явява логичен резултат от големия интерес към хоровото творчество на композитора (през последните години негови творби са изпълнявани в рамките на престижни музикални форуми от хорове в Белгия, Холандия, Франция, Япония, Тайван, Израел и др.) Основната цел на фестивала е и да популяризира хоровото творчество на Петко Стайнов в още по-голяма степен и да предизвика изпълнението в България и зад граница на най-значимите негови хорови произведения.

Основен организатор на фестивала е Фондация „Петко Груев Стайнов“  в партньорство с Българския хоров съюз, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Студентския съвет при Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

Основните цели на фестивала са:

  1. Популяризиране творчеството на Петко Стайнов и българското композиторско твор­чес­тво като цяло.
  2. Привличане на широк кръг публика чрез подходящо промотиране на събитието и чрез високото професионално ниво на участващите състави.
  3. Запознаване на българската  публика със съвременните тенденции в хоровото изкуст­во на света.
  4. Представяне пред българската и международната хорова общност на достиженията на българското хорово изкуство.

Още събития

Може би ще посетите
пн, Септември 30, 2024
София, София