Народно читалище “Христо Ботев” – гр. Варна, община Варна

XX Национален фестивал-конгрес “Модерен балет”, Варна

Форум за откриване и изява на млади таланти в областта на модерния балет. Провежда се в два кръга: за деца и за юноши. Фестивалът се провежда в Двореца на културата и спорта, зала „Конгресна“.