Септември
30 сряда

Национален фестивал "Наука на сцената"

ср, Септември 30, 2020 -
Дом на културата „Мара Белчева”, Севлиево, Севлиево

Описание

Националният организационен комитет с участието на представители на Съюзите на физиците, химиците и биолозите и Министерство на образованието, младежта и науката организират провеждането на четвъртия национален фестивал „Наука на сцената”. За домакин на фестивала е определен град Севлиево.

Проявата е част от Европейската програма “Science on stage ” и има за цел да предизвика и поддържа интереса на младите хора към природните науки като основна област на човешкото познание и като бъдеща кариера. Фестивалът дава възможност на учители и ученици да представят и приемат науката по нов начин, като демонстрират забавлението, което науката носи.

Основната цел на фестивала е да предизвика и повишава интереса на ученици от всички етапи на училищното образование, включително и предучилищно към природните науки, като основна област на човешкото познание и като бъдеща кариера. Той дава възможност на учителите да обменят иновативни идеи, образователни методики и опит и ги запознава със съвременните научни постижения.

Още събития

Може би ще посетите