Клуб за народни хора "Фолклорна броеница", Община Горна Оряховица и НЧ “Братя Грънчарови - 2002"

Национален фестивал на клубовете за народни хора „Фолклорна броеница“

202020Съб
/06
Горна Оряховица (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Единадесетото издание на Национален фестивал на клубовете за народни хора „Фолклорна броеница“ ще се проведе в средата на юни. Организатори на фестивала са Клуб за народни хора „Фолклорна броеница“, Община Горна Оряховица и Народно читалище „Братя Грънчарови-2002“, Г.Оряховица.

Основна цел на събитието е да даде възможност за сценична изява на клубовете за народни танци, както и да се запознаят и да обменят опит по между си. Участници са всички клубове и групи за фолклорни танци, без ограничения за възрастта. Всеки участник представя 3 образци от танцовия фолклор, като задължително условие е едно от хората да е от северняшка фолклорна област.

Подобни събития
Разгледайте