Клуб за народни хора "Фолклорна броеница", Община Горна Оряховица и НЧ “Братя Грънчарови - 2002"

Национален фестивал на клубовете за народни хора „Фолклорна броеница“

2022Неопределена през
Юни
Горна Оряховица (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Дванадесетото издание на Национален фестивал на клубовете за народни хора „Фолклорна броеница“ ще се проведе в средата на юни. Организатори на фестивала са Клуб за народни хора „Фолклорна броеница“, Община Горна Оряховица и Народно читалище „Братя Грънчарови-2002“, Г.Оряховица.

Основна цел на събитието е да даде възможност за сценична изява на клубовете за народни танци, както и да се запознаят и да обменят опит по между си. Участници са всички клубове и групи за фолклорни танци, без ограничения за възрастта. Всеки участник представя 3 образци от танцовия фолклор, като задължително условие е едно от хората да е от северняшка фолклорна област.

Подобни събития
Разгледайте