Община Гурково, Народно читалище „Войвода Генчо Къргов - 1920” – гр. Гурково

Национален фестивал „С песните на Билчин юнак през вековете”

2022Неопределена през
Септември
гр. Гурково (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Фестивалът има състезателен характер и лауреатите се награждават с парични и предметни награди и грамоти.

Идеята на фестивала е да бъдат развивани, популяризирани и съхранени старата градска, народната песен и танците и да се поддържат куртурните взаимоотношения между самодейните колективи от региона и страната.

Подобни събития
Разгледайте