Община Садово, Народно читалище „Христо Смирненски 1925” – гр. Садово

Национален фолклорен фестивал „Георги Пендов”, Садово

2022Неопределена през
Май
гр. Садово (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

По идея на община Садово и читалищното настоятелство в града се провежда Национален фолклорен фестивал на името на Георги Пендов. Участват певчески, музикални и танцови групи от общината и областта. С всяка изминала година популярността на фестивала расте и интерес към него проявяват музикални формации и от други региони на страната.

Георги Пендов е музикант, за който си спомнят във всяка садовска къща, където е създавал радост със свирнята си. По неговите стъпки днес вървят десетки млади изпълнители в Тракия, които с удоволствие изпълняват музиката, създадена от него.

Подобни събития
Разгледайте