Април
16 събота

Национален фолклорен фестивал „Лазарица”

сб, Април 16, 2016 - сб, Април 16, 2016
Елин Пелин, Елин Пелин

Описание

Национален фолклорен фестивал „Лазарица”, посветен на традиционния български обичай лазаруване, ще се проведе на 16 април от 9:00 ч. в спортна зала „инж. Янко Янков“ – Елин Пелин.

В основата на събитието е залегнал празникът Лазаровден, посветен на най – голямото чудо на Иисус Христос – възкресението на Лазар. Празник е на младостта, труда, пукналата пролет и е символ на обновяването на природата и възраждането на живота. Навсякъде из България с песните си лазарките разгласяват надежда, благославят труда на стопаните, нивите и къщите, защото всеки народ започва живота си от земята.

Участие във фестивала могат да вземат, както индивидуални изпълнители, така и групи представящи песни, танци и ритуали, които трябва задължително да бъдат тематично свързани с Лазаровден. Всяко изпълнение не трябва да превишава 8 минути . Позволено е един участник да се представи с няколко изпълнения, но с общо времетраене до 8 минути.

Предвидени са парични награди за най – добре представилите се : първо място – 300 лева, второ място – 200 лева, трето място – 100 лева.

20120401_0005 1333734681_7 136704546941748 Image_762146_126 Lazarki_ot_Gabra

Още събития

Може би ще посетите