Май
31 вторник

Общински празник на традициите „Модата се мени, фолклорът остава”

вт, Май 31, 2022 -
с. Генерал Инзово, Тунджа

Описание

Общинският празник на традициите „Модата се мени, фолклорът остава“ ще се проведе в село Генерал Инзово. Целта и идеята на празника са свързани с утвърждаване на фолклорното богатство на община „Тунджа“ в съвременния начин на живот. Той е един различен поглед и прочит на тунджанското танцово, музикално, кулинарно и приложно изкуство.

Участието в празника е доброволно, но всеки който се включи в него, е длъжен да спазва правилото да е облечен в носия (автентична, сценична или стилизирана). Допуска се участието с носии и от други държави.

Селата от територията на община Тунджа се представят както с автентични носии, така и с традиционни ястия, характерни за всяко от тях. Празникът се провежда под патронажа на кмета на община Тунджа и кмета на село Генерал Инзово.

Още събития

Може би ще посетите
сб, Октомври 12, 2024
с. Лозен, София