Община Тунджа, Кметство и Народно читалище „Н.Й.Вапцаров-1926” – с. Генерал Инзово

Общински празник на традициите „Модата се мени, фолклорът остава”

2022Неопределена през
Юни
с. Генерал Инзово (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Общинският празник на традициите „Модата се мени, фолклорът остава“ ще се проведе в село Генерал Инзово. Целта и идеята на празника са свързани с утвърждаване на фолклорното богатство на община „Тунджа“ в съвременния начин на живот. Той е един различен поглед и прочит на тунджанското танцово, музикално, кулинарно и приложно изкуство.

Участието в празника е доброволно, но всеки който се включи в него, е длъжен да спазва правилото да е облечен в носия (автентична, сценична или стилизирана). Допуска се участието с носии и от други държави.

Селата от територията на община Тунджа се представят както с автентични носии, така и с традиционни ястия, характерни за всяко от тях. Празникът се провежда под патронажа на кмета на община Тунджа и кмета на село Генерал Инзово.

Подобни събития
Разгледайте