Народно читалище „Надежда-1872” – с. Лесичери

Фолклорен празник „Песни край Росица“, с. Лесичери

Китното павликенско село събира десетки самодейци от областта. Провежда се по иинициатива на местното читалище.