„Празник на виното“ в Асеновград

2021Неопределена през
Януари
гр.Асеновград

Двудневен форум „Вино и културен туризъм“, който се организира от Центъра за култура и туризъм „Тракея“, с финансовата подкрепа на Община Асеновград и с участието на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Проявата събира водещи и млади специалисти в областта на културния туризъм. Целта е да се споделят резултатите от проучвания, представящи добрите национални и европейски практики и традиционните празници, посветени на виното.

С форума „Вино и културен туризъм“ стартират традиционните празници на виното в Асеновград и съпътстващите го прояви, като се обявяват победителите от националния поетичен конкурс „Наздравица за любовта”.