Община Две могили, НЧ „Светлина - 1927“ - село Чилнов

Празник на плодородието – с. Чилнов

2020Неопределена през
Август
село Чилнов (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН
Празникът на плодородието ще се проведе на открита сцена в центъра на село Чилнов, община Две могили. При лоши метеорологични условия събитието ще се състои в големия салон на Народно читалище „Светлина – 1927“.
Цели на празника:
1. Празникът на плодородието има за цел да представя изобилието и плодородието в контекста на българските традиции.
2. Да съхранява и популяризира фолклорното ни наследство.
3. Да развива културния обмен в областта на фолклора.
4. Да мотивира, поощрява и подпомага изявите на изпълнителите в областта на фолклора.
5. Да съдейства за обогатяване на културния календар и за развитие на културния туризъм в Община Две могили.
Организатори: Община Две могили, НЧ „Светлина – 1927“ – село Чилнов

 

Подобни събития
Разгледайте