Община Силистра

Празник на хляба, песента и танца „С магията на българския фолклор“

202313Сря
/09
Силистра

Празник на хляба, песента и танца  „С магията на българския фолклор“- изложение на хляб и хлебни изделия от народните читалища от Община Силистра, площадна хоротека с клубове по народни танци от  Силистра.

Подобни събития
Разгледайте