Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия за периода 1-30 април 2021 г.

202101Чет
/04
30Пет
/04
България

Скъпи фенове на фестивали,

Налага се да ви уведомим за последната заповед на Министерството на здравеопазването, която гласи:

„Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия,
включително и такива провеждани на открито (събори, фестивали и др.). Изключение се
допуска по отношение на кина, театри, циркови представления, музеи, галерии, библиотеки,
занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, при използване на не повече от 30%
от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене
на защитни маски за лице.“