Община Медковец, НЧ „Развитие – 1898 г. с. Медковец“, СУ „Отец Паисий“

„Силата на хляба“,с. Медковец

Силата на хляба“. /ритуално изработване на хляб. и хлебни изделия по повод. на Световния ден на хляба/. Община Медковец. НЧ „Развитие – 1898 г.